НААДЫМ-БИЛЕ ИЗИГ БАЙЫР!

  • просмотры: 51 |
  • 24 | Сентябрь |2021

Хүндүлүг өгбелеривис, малчыннарывыс, ажыл-ишчи чонувус!

Тыва чонувустуң көшкүн амыдыралын, үндезин культуразын сиңирген чараш байырлал – Наадым таварыштыр силер бүгүдеге изиг байырны чедирип тур бис!

Силерниң амыр эвес ажыл-ижиңер чүгле республиканың экономика-социалдыг байдалынга хамааржыр эвес, а тыва чоннуң культуразын, ооң иштинде чоннуң делгейже көрүжүн, национал чоргааралын, хей-аъдын көдүреринге болгаш сагыш-сеткилиниң делегейин байлакшыдарынга дорт салдарлыг болуп турар.

Улусчу байырлал Наадым дээрге-ле силерниң ажылыңарны бедик үнелээниниң демдээ болбушаан, хүн бүрүде кылып чоруур ажыл-амыдыралыңар өскелерге, ылаңгыя аныяк-өскенге, улуг кижизидилге болгаш үлегер-чижек болуп чоруурун илереткен байырлал дизе частырыг болбас.

База катап Наадым таварыштыр хей-аъдыңар бедик, тура-сорууңар быжыг, азыраан малыңар, өдек-коданыңар онча-менди, оът-сиген, тараа-быдаа дүжүткүр болурун йөрээдивис! Курай! Курай! Курай!

#наадым_2021 #тыва #тыва_топ #центр_тувинской_культуры #культура_тувы #праздник_животноводов