ӨГГЕ КИРЕРИНИҢ ЁЗУЛАЛЫ

  • просмотры: 51 |
  • 30 | Ноябрь |2021

Өгже кирер кижи өгнүң эжиин аай талазындан солагай холу-биле ажыда тырткаш, бозаганы солагай буду-биле артап кирер. Өгнүң дедир талазы-биле өгже кирип болбас, азаларга амызын алзыптар дижир. Өгнүң улуг ээлери, ажы-төлү болгаш өске кижилерге өгже кирериниң ёзулалын ыдык сагыыр, оон башка кежик дудаар.

Өгже хенертен азы белиңнедир кирип болбас. Өг чанынга келген кижи хөрээн алгыдыр чөдүргүлээр, шывык алгаш, кактаар, оон ыңай идиинге чыпшынган малгашты азы харны арылдыр аштааш, ам өгже кирер. Өгге кирген кижи амыр-менди солушкаш, саадап олурар. Өгге кирген кижи бут кырынга турар болза, “ыяш чүвүрлүг” деп атка кирер.

Хүндүлүг кижи азы улуг назылыг кижи келген болза, бир аныяк оол эжикти ажыдып бээр. Ол келген кижи курунда астып чораан бижээн хыны-биле катай халаңнадыр дүжүргеш, ам өгже кирер.

Кенин-Лопсан М.Б. Тыва чаңчыл (Тувинские традиции). Ч 1 и 2: Учебное издание. Кызыл , 2017. – 360 с.