ХУУДА ДЕЛГЕЛГЕ

  • просмотры: 51 |
  • 3 | Декабрь |2021

ТЫВАНЫҢ ХОВАР УС ШЕВЕРИ, АЛДЫН ХОЛДУГ РАИСА КӨПЕЕКОВНА ТАС-ООЛДУҢ ХУУДА ДЕЛГЕЛГЕЗИ АМ-ДАА УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Хүндүлүг эш-өөр!

Тыва үндезин культура төвүнде Тываның ховар талантылыг ус шевери Раиса Көпеековна Тас-оолдуң хууда делгелгези ам-даа дериттинген. Тыва сыртыкта, шай хавында, ине шанчарда, кыс кижиниң каасталга херекселдерин сугар хааржакчыгаш дээш оон-даа өске эдилелдерде хол-биле даарап кылган тыва чоннуң онза-чараш хээлерин, угулзаларын сонуургап көрүп болур силер.

Декабрь 7-ниң хүнүнде 11:00 шакта “Төрээн Тывавыста” деп дамчыдылгага ФМ 105, 5 радиога болур эфирге Раиса Көпеековна-биле ужуражылганы сонуургап дыңнаарынче кыйгырдывыс.