«ЧОННУҢ СҮЛДЕЗИ» деп төлевилел дугайында

  • просмотры: 51 |
  • 29 | Декабрь |2021

2021 ЧЫЛДА ТЫВА ТӨПТҮҢ ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА

Тыва үндезин культура төвү 2021 чылда Тыва Республикада чарлаттынган «Улусчу бот-идепкей чылын» деткиири-биле «ЧОННУҢ СҮЛДЕЗИ» деп төлевилелди ажылдап чоргузуп турар. Ук төлевилелди чорударынга боттарының амы-хууда киржилгезин дараазында күрүне болгаш хөй-ниити албан черлериниң кежигүннери илереткеннер. Олар дээрге Тыва Республиканың Камбы-Лама Эргелели, Тыва Республиканың күш-культура яамызы, Тыва Республиканың культура яамызы, Тываның национал оркестри, Хөөмей күүседикчилериниң, Тыва национал хүреш маргылдаазының, Тыва национал ча оюнун хөгжүдер эвилелдер болгаш өскелер-даа.

«Чоннуң сүлдези» деп төлевилелдиң кол сорулгазы – республикавыстың чурттакчы чонунуң сагыш-сеткилиниң, иштики мөзү-шынарын, делегейже көрүжүн тыва ёзу-чаңчылдарның, бурунгу ужурларның дузазы-биле чараш чүүлдерже угландырып, кижи амытанның амыдыралга быжыг туружун тургузары болур. Айыттынган сорулганы чедип алыры-биле төлевилелдиң иштинде тускай хемчеглерни кожууннарның төп черлеринге чоргузар. Оларга тус черлерниң ортумак болгаш уран чүүл (күш-культура) школаларынга тускай суртаал ажылдары, ус-шеверлерниң ажылдарының делгелгелери, аныяк салгалдар болгаш ниити чон-биле ужуражылгалар, лама башкыларның дузазы-биле ном номчулгазы, байырлыг концерт дээш оон-даа өске өөредиглиг хемчеглер хамааржыр.

#культура_тувы #тыва_төп #Чоннуң_сүлдези #позитивные_итоги_центра #деятельность_Центра