АЙНЫҢ АЧЫЗЫ

  • просмотры: 51 |
  • 26 | Январь |2022

Шаандагы тывалар айны көрүп, агаар кандыг боорун билип аар чораан. Айның чаазы бир кончуг. Айның эргизи база бир кончуг.
Айның чаазы 3–8 хүннерде арган көстүр болза, Кара Дээр килеңнээр.
Айның эргизи 3–8 хүннерде тодуг көстүр болза, Кара Дээр ыржым боор.
Айның эргизи 22–28 хүнерде арган көстүр болза, Кара Дээр кончуг ажынып килеңнээр.
Айның эргиизи 22–28 хүннерде тодуг көстүр болза, Кара Дээр ыржым-шыпшың болур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ЛУНЕ

Старые тувинцы по луне определяли прогноз погоды. Очень важен восход растущей луны, по-тувински айның чаазы. И так же очень важен закат убывающей луны, по-тувински айның эргизи.
Если растущая луна в 3–8 числах будет худая, тогда Черное Небо будет гневаться.
Если растущая луна в 3–8 числах будет жирная, тогда Черное Небо будет доброжелательным.
Если убывающая луна в 22–28 числах будет выглядеть худенький серп, тогда Черное Небо будет сердиться.
Если убывающая Луна в 22–28 числах будет выглядеть как жирный серп, тогда Черное Небо будет спокойным.

Алган дөзү: Монгуш Кенин-Лопсан. Кара дээрниң тыныжы. Дыхание черного неба. Кызыл, 2010 ч.
Чуруктуң алган дөзү: интернет четкизи