Коңгар-оол Ондарның чырык адынга тураскааткан сактыышкын кежээзи

  • просмотры: 51 |
  • 30 | Март |2022

Чурттап келдим, чурттап чор мен.
Чуду кара өзүп келдим.
Чудуруумну кажанда-даа
Чудук алды сукпас-даа мен.

Чонум, өөрүм, ажы-төлүм
Чоргаарланып чоруур кылдыр
Чуртталгада чүү-даа турза,
Чушкуум черле дырбавас мен.

Чадаанамны ырлап чорааш,
Човавас мен, шылавас мен.
Чогаал бижиир апарзымза,
Чуртталганы йорээп каар мен.

Коңгар-оол Ондар

Март 29-та Тыва үндезин культура төвү Коңгар-оол Ондарның чырык адынга тураскааткан сактыышкын кежээзин ооң өг-бүлези, дөргүл-төрели, эш-өөрүн чалап, эрттирген. Келген аалчыларның мурнунга Коңгар-оол Борисовичтиң өөреникчилери, аас чогаалга үндезилеттинген “Тыва” бөлүү оюн-көргүзүгнү бараалгатканнар.

Коңгар-оол Борисович бодунуң чурттаан кыска үезиниң дургузунда тыва чоннун келир үези дээш сагыш-сеткилинден бүгү-бодун бердинип, кайгамчык ажыл-ишти кылган. Ооң кылган ажылынга мөгейип, чыылган чону боттарының сактыышкыннары-биле үлежип, чымчак сөстерин чугаалаан.

Конгар-оол Борисович чораан болза, 60 харлаан юбилейлиг чылындан аңгыда, ол 1992 чылда Республиканың салым-чаяанныглар школазынынга хөөмей клазын ажытканындан бээр 30 чыл ою база Башкының улуг күжүн үндүрүп тургускан өргээзи – Тыва үндезин культура төвү ажыттынганындан бээр 10 чыл болуп турар.

#культура_тувы #тыва_топ #тыва_төп #коңгар_оол_ондар