• просмотры: 51 |
  • 14 | Июнь |2022

ДОҢГУРАКТАН ДАҢГЫРАК ЧИДИГ,
ТООЛАЙДАН ТААЛАЙ ЧҮГҮРҮК.

КЛЯТВА СИЛЬНЕЕ НОЖА,
МОЛВА БЫСТРЕЕ ЗАЙЦА.