ТЕРГИИН АДЫГЖЫЛАРНЫ ИЛЕРЕТКЕН

  • просмотры: 51 |
  • 12 | Июль |2022

Өвүр кожууннуң Дус-Даг сумузунга «Өгбелерниң эртинезин өргүн чонга арттыраалы» деп Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Герман Кууларның 60 харлаанынының найырынга тураскааткан эр кижиниң үш адаан мөөрейлериниң бирээзи, тыва ча адар мөөрей болуп эрткен.Тыва чоннуң үш адаан мөөрейи эр кижиниң иштики сагыш-сеткилин сайзырадыр, дадыктырар болгаш чөптүг чорукка ынак болурунга кижизидип чораан хей-аът киирер мөөрейи болуп турар. Дус-Даг сумузунга болуп эрткен тыва ча адар оюннуң баг адар хевиринге тергиидеп үнген адыгжыларны таныштыраалыңар:

1-ги черни- Успун Кежик (Бай-Тайга);
2-ги черни – Монгуш Мөңгүн-оол (Дзун-Хемчик);
3-кү черни – Дамчат Ай-Херел (Өвүр);
4-кү черни – Отсур Отчутай (Эрзин);
5-ки черни – Тюлюш Айдың (Өвүр) чаалап алганнар.

Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарын ыдык сагып, ону дараазында салгалдарга арттырары-биле улуг үлүг-хууну киирип чоруур улуг хөөмейживис Герман Белековичиге, мөөрейниң киржикчилеринге, тергиин болган адыгжыларга изиг байырывыс чедирип, ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар бедик, угаан-медерелиңер оккур, салып алган сорулгаңар кезээ шагда бүдер болзун деп йѳрээр-дир бис!