ТЫВА ЧА АДАР ОЮННУҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

  • просмотры: 51 |
  • 15 | Август |2022

Тыва чонувустуң көшкүн амыдыралын, үндезин культуразын сиңирген чараш байырлал “Наадым-2022” таварыштыр болуп эрткен «Тыва ча адар оюн: баг адар хевири» деп республика чергелиг улуг мөөрейниң түңнелдери-биле таныштырар-дыр бис. Моол күрүнениң Ценгел сумузунда чурттап чоруур акы-дуңмавыс база киржип чедип келгенинге өөрүп, ниити адыгжылар саны 121 кижи чеде бергенин улуг чедиишкин деп санаар-дыр бис.

1-ги черни Успун Кежик (Бай-Тайга кожуун) “Тыва Республиканың Мерген адыгжызы”;
2-ги черни Монгуш Сылдыс (Чөөн-Хемчик кожуун) “Тыва Республиканың Мерген адыгжызы”;
3-кү черни Кызыл Маны (Сүт-Хөл кожуун) “Шагаа Мергени” деп аттың эдилекчизи;
4-кү черни Монгуш Мөңгүн-оол (Чөөн-Хемчик кожуун);
5-ки черни Чанчып Олег (Улуг-Хем кожуун);
6-гы черни Чаг Тыва Нэргуйбаяр Карал, Моол күрүнениң Цэнгэл тывазы;
7-ги черни Мижит-оол Аңчы (Өвүр кожуун);
8-ки черни Андрей Монгуш (Кызыл)”Тыва Республиканың Мерген адыгжызы”, “Тыва чоннуң чоргааралы” деп бедик аттың эдилекчизи чаалап алганнар.

Кыс адыгжылар аразынга:
1-ги черни Иргит Айлуна Яновна (Улуг-Хем кожуун)
2-ги черни Саржат-оол Шеңне Викторовна (Кызыл)
3-кү черни Оюн Ай-Кыс Ахмедовна (Таңды кожуун)
4-кү черни Монгуш Чинчи Сергеевна (Улуг-Хем кожуун)
5-ки черни Товурак Даяна Юрьевна (Тожу кожуун) чаалап алганнар.

Өгбелеривистен дамчып келген тыва ча оюнун сайзырадып, республика чергелиг мөөрейниӊ киржикчилеринге Тыва культура төвүнүӊ мурнундан четтиргенивисти илередип база тиилекчи болган адыгжыларга изиг байырны чедирип, ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис! Курай! Курай!Курай!