Эки хүннүң мендизи-биле хүндүлүг чонувус!

  • просмотры: 51 |
  • 16 | Февраль |2023

Тыва үндезин культура төвүнде бо хүнден эгелеп 19-туң хүнүнге чедир республиканың өөреникчилеринге, сургуулдарынга тыва чоннуң эң-не бедик сүзүглелдиг национал байырлалы Шагаа таварыштыр культурлуг программа хүн бүрүде болуп турар.