Сүзүглелим

  • просмотры: 51 |
  • 16 | Февраль |2023

Тываларның тыны тудуш
Сүзүглели чогум чүдел?
Тыва кижи чоргааралы
Сүлде-куду, ыдыы чүдел?

Авыралдыг Таңдызында
Арттарының оваазында,
Аржааннарда, саңнарында,
Айдызаныр артыжында.

Сагыызын дег хумагалыг
Чаңчылдарда, ужурларда.
Бурун шагның Шагаазында,
Буян өргээн шажынында.

Тываларның сүзүглээни
Тыны тудуш ыдыы чүдел?
Тыва кижи омакшылын
Кыптыктырар соруу чүдел?

Оглаа-дайлар девиржиинде,
Ойтулааштың оюнунда
Экер-эрлер хүрежинде,
Эзир самы – девижинде.

Авазының өпей ыры,
Аатынган кавайында.
Анай-хенче инчееэнде,
Аъттарының баглаажында.

Хөрек-чүрек хөлзедип кээр,
Хөөмей, сыгыт, каргыраада.
Өгбелерниң бөдей өөнде,
Өндүр чурту – Тывазында.

Чап Чүльдүм “Сүзүглелим”.