Чолукшулга ёзулалы

  • просмотры: 51 |
  • 21 | Февраль |2023

Шагаа байырлалының бир ыдыктыг кезээ – чолукшулга. Чаа чылды уткуп алган соонда, улуг назылыглар-биле чолукшууру, оларның амыр-кадыын айтырары болгаш олардан чагыг-сүме алыры – ханы утка сиңгирген ёзулал болур. Өгбе кижиниң чурттап турар чериниң ырак-чоогун барымдаалавас, албан чедер.

Чаа чылдың бирги хүнүнде Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары Тыва Республикавыстың культуразының, өөредилгезиниң болгаш өске-даа адырларының сайзыралынче улуг үлүг-хуузун киирген өгбелерни чалап, чолукшулга ёзулалын чоргускан.

Оларның арга-сүмези, чагыг-сөзү коллективтиң аныяк назынныгларынга дээштиг болуп, ылаңгыя «Тыва» бөлүүнүң артистери боттарының эдилеп чоруур хөгжүм херекселдерин ыдыктаттырып, оларның алгыш-йөрээлинге хей-аъдын бедидип, улуг сүзүглелди алганнар.

Ук чараш, ханы уткалыг болгаш улуг хүндүткелди илереткен ёзулалды чонувусту боттарының улуг өгбелеринге аалдап барып, сагыш-сеткилинден Шагааның ак айында чоргузарын кыйгырар-дыр бис.

Шаг чаагай, Шагаа чаагай!