Кышкы Алдын согун Чеди-Хөл кожуунга болуп эрткен.

  • просмотры: 51 |
  • 21 | Февраль |2023

Хүндүлүг чонувус! “Алдын согун” деп төлевилелдиң кышкы ээлчээ бо хүн Чеди-Хөл кожууннуң төвүнге бедик деңнелге болуп эрткен. Ниитизи-биле “Тыва ча адар оюн: баг адар хевиринге” 38 багжы киришкен. Оларның аразындан шылгарап үнген тиилекчилер:

? 1-ги черде Чанчып Олег (Улуг-Хем кожуун, саны 28), урянхай тыва ча адарынга мастер атты күүсеткен ;

? 2-ги черде Хомушку Айдың (Бай-Тайга кожуун, саны 26), урянхай тыва ча адарынга мастер атты күүсеткен;

?3-кү черде Сарыглар Альберт (Чөөн-Хемчик кожуун, саны 22/2), урянхай тыва ча адарынга спорт мастеринге кандидат атты күүсеткен;

?4-кү черде Кыргыс Чалым (Өвүр кожуун, саны 22/1),урянхай тыва ча адарынга спорт мастеринге кандидат атты күүсеткен;

?5-ки черде Ооржак Эрес (Барыын-Хемчик кожуун, саны 22/0),урянхай тыва ча адарынга спорт мастеринге кандидат атты күүсеткен.

Чеди-Хөл кожууннуң чагырга чери часкы ээлчеглиг “Алдын согун” төлевилелин Өвүр кожууннуң чагырга черинге дамчыткан. Шак бо төлевилелди тургузарынга кол идеяны киирген, салым-чаяанныг ус-шеверивистиң Артыш Монгуштуң чогаадыкчы ажыл-ижинге тураскааткан февраль айның 27-де болур “Тывам аялгазы” деп оюн-көргүзүүнче бүгү чонувусту, багжыларны, ча адар оюннуң деткикчилерин чалап тур бис. Билеттерни дараазында ссылкаже киргеш садып ап болур?

https://quicktickets.ru/kyzyl-ctk/s60

Төлевилелдиң деткикчилеринге, киржикчилеринге ак орукту, аас-кежикти күзедивис! Шылгараан багжыларының аткан огу ара барбазын, салган согуну соора барбазын деп йөрээр-дир бис! Курай! Курай! Курай!