Шагаа оюннарының тиилекчилери

  • просмотры: 51 |
  • 22 | Февраль |2023

Ыдыктыг байырлалывыс Шагаада өгбелеривистен дамчып келген тыва оюннарны бо хүн чыглып келген чонга Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары эрттиргеннер. Шагаа оюннарның тергиин тиилекчилери:

Аас чогаал мөөрейинге:
1- ги черни Куулар Урана Сонамовна;
2-ги черни Монгуш Авырал;
3-кү черни Монгуш Урана Седи-Базыровна, Салчак Лилия чаалап алганнар.

Кожумактар мөөрейинге тергиин болган 1-ги черни чаалап алган Самдан Клара Сояновна.

Аът шалбадаарынга:
1- ги черни Донгак Чолдуг;
2-ги черни Хомушку Отчугаш;
3-кү черни Сарыглар Урянхай чаалап алганнар.
“Эң-не бичии киржикчи” деп тускай номинацияны Кызылдың 16 дугаар лицейиниң өөреникчизи 10 харлыг Ондар Наир чаалап алган.

Буга-шыдыраа мөөрейинге:
1- ги черни Салчак Саяна;
2-ги черни Соян Дамдын;
3-кү черни Бегзи Начын;
4-кү черни Самдан Никита чаалап алганнар.

Панчык оюнунга:
1- ги черни Бегзи Начын;
2-ги черни Магбын Чечен;
3-кү черни Бавуу-Доржу Болат;
4-кү черни Танаа Кежик чаалап алганнар.

Кажыкка аът чарыштырар мөөрейге:
1- ги черни Монгуш Авырал;
2-ги черни Лопсан Артаа;
3-кү черни Салчак Лодай;
4-кү черни Монгуш Долгар чаалап алганнар.

Тевек мөөрейинге:
1- ги черни Хомушку Отчугаш 2023 сан чедир тепкен;
2-ги черни Ондар Бады 712 сан чедир тепкен;
3-кү черни Биче-оол Санчай 76 сан чедир тепкен;

Тевек мөөрейиниң тиилекчизи 2023 чедир тевекти тепкен Барыын-Хемчик кожууннуң төлээлекчизи Хомушку Отчугашка Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары чаа үнүп келген чылдың санынга чедир тевекти тепкенин онзагай демдеглеп, белек кылдыр шээр малды, хойну белекке бергеннер.

Мөөрейниң киржикчилеринге Шагаа таварыштыр изиг байырны чедирип, каң дег кадыкшылды, амыр-чыргалды, өөрүшкү-маңнайны, күзел-сорууңар быжыг, салып алган сорулгаңар кезээ шагда бүдүп чорзун деп йөрээр-дир бис!