Шагаа байырлалынга тураскааткан республика чергелиг ча адар оюннуң түңнелдери 

  • просмотры: 51 |
  • 26 | Февраль |2023

Февраль 24-те “Гастелло” аттыг национал парыгынга тыва чоннуң ыдык байырлалы Шагаа таварыштыр республика чергелиг ча адар оюннуң баг адар хевири болуп эрткен.

Ук мөөрейге бежен ажыг адыгжыларның аразындан эң тергиини болуп, 1-ги черни Тываның эң шыырак адыгжыларының бирээзи, Тыва үндезин культура төвүнүң ус-шевери Артыш Борбак-оолович Монгуш чаалап алган! Быжыг соруктуң, ховар салым-чаяанның үлегери болуп чоруур Мергенивиске сеткиливис ханызындан изиг байыр чедирип тур бис!

Ча адар оюннуң түңнелдери:

1-ги черни Моңгуш Артыш (Барыын-Хемчик кожуун) 27 сан;
2-ги черни Чанчып Олег (Улуг-Хем кожуун) 24 /1сан;
3-кү черни Ооржак Эрес (Барыын-Хемчик кожуун) 24/0;
4-кү черни Хертек Даң-Хая (Мөңгүн-Тайга) 23/1;
5-ки черни Успун Кежик (Бай-Тайга кожуун) 23/0 чаалап алганнар.

Кыс адыгжылар аразынга:

1-ги черни Күжүгет Мамаа Дарысовна (Сүт-Хөл кожуун) 18;
2-ги черни Бюрбю Даяна (Кызыл) 16;
3-кү черни Тутачикова Раиса Сергеевна (Кызыл) 16;
4-кү черни Монгуш Чинчи (Улуг Хем кожуун) 16;
5-ки черни Монгуш Ай -Луна (Улуг Хем кожуун) 15 чаалап алганнар.

Өгбелеривистен дамчып келген тыва ча адар оюннуң тиилекчи болган адыгжыларынга Тыва үндезин культура төвүнүӊ мурнундан изиг байырны чедирип, адыгжыларывыска ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис!