“Самбажыктың согуннары” мөөрейниң түңнелдери

  • просмотры: 51 |
  • 7 | Март |2023

Март 1-ниң хүнүнде Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксы сумузунга «Уран дарган»-биле чергелештир Алдан-Маадырларның тура халыышкынының 140 чыл болган оюнга тураскааткан тыва ча адар оюннуң баг адар хевиринге “Самбажыктың согуннары” деп республика чергелиг мөөрей болуп эрткен.

Ук мөөрейге ниитизи-биле 42 багжы киришкен. Оларның аразындан шылгарап үнген тиилекчилер:
1-ги черде – Тыва Республиканың Мерген адыгжызы Хомушку Айдың (Бай-Тайга кожуун);
2-ги черде – Тыва Республиканың Мерген адыгжызы Монгуш Сылдыс (Чөөн-Хемчик кожуун);
3-кү черде – Шагаа мергени Монгуш Артыш (Барыын-Хемчик кожуун);
4-кү черде – Хертек Даң-Хая (Мөнгүн-Тайга кожуун);
5-ки черде – Мижит-оол Аңчы (Өвүр кожуун);
6-гы черде – Монгуш Арсен (Чөөн-Хемчик кожуун);
7-ги черде – Шагаа мергени Кызыл Маны (Сүт-Хөл кожуун);
8-ки черде – Шыырак адыгжы Ооржак Эрес (Барыын-Хемчик кожуун).

Алдан-Маадырларның тура халыышкынының 140 чыл оюнга тураскааткан тыва ча адар республика чергелиг мөөрейни эрттиреринге улуг үлүг-хуузун киирген Сүт-Хөл кожууннуң Чагыргазының болгаш Культура эргелелиниң ажылдакчыларынга улуу-биле өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис!

Багжыларның аткан огу ара барбазын, салган согуну соора барбазын! Курай! Курай! Курай!