Ырак-узак чер чоруурунуң мурнунда кижи ажы-төлү, аал-ораны амыр-кадык, эки турзун дээш,

  • 18 | Июль |2023г.

Июль 16-да Тыва Республиканың Тудуг техникумунуң спорт шөлүнге «Хоочун багжы» илередир

  • 17 | Июль |2023г.

12 июля 2023 года состоялась рабочая встреча специалистов Центра тувинской культуры с доктором

  • 12 | Июль |2023г.

Улустуң аас чогаалы (тоолдар, чечен-мерген бодалгалар, тывызыктар, дүрген-чугаалар, көгүдүглер,

  • 12 | Июль |2023г.

11 июля 2023 года сотрудниками Центра тувинской культуры была организована ежегодная выездная

  • 12 | Июль |2023г.

Тыва чон шаг-шаандан бээр-ле дүмбей, бүдүүлүк эвес, а сайзыраңгай, депшилгелиг чораан деп

  • 8 | Июль |2023г.

Мөңге амыдырал-чуртталганың үндезини – өг-бүле болур. Кижи төрүттүнүп келгеш-ле, өг-бүлезиниң

  • 8 | Июль |2023г.

Фольклорный ансамбль “Тыва” выступил на Международном фестивале «Музыка Бодхи»

  • 8 | Июль |2023г.

Отка чүдүүр чорук тываларга эрте-бурун шагда-ла турган. Тыва чоннуң мындыг үлегер сөзү

  • 5 | Июль |2023г.

Июль 1-2-ниң хүннеринде Саха (Якутия) Республикага «Ысыах Олонхо» деп байырлалдың иштинде

  • 2 | Июль |2023г.