0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ЭРГИМ ХҮНДҮЛҮГ ЧОНУВУС! БАЙЫРЛАЛ-БИЛЕ!

Силер бүгүдени кайгамчык, чараш Кызыл хоорайывыстың 105 чыл ою-биле Тыва үндезин культура төвүнүң мурнундан изиг байырны чедирип тур бис!

Ынак хоорайывыска хүнден-хүнче сайзыралды, чаа-чаа чедиишкиннерни база ооң чурттакчы чонунга бурунгаар чүткүлдү, каң дег быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, быжыг тура-сорукту база бедик хей-аътты сеткиливис ханызындан күзедивис!

Төрүттүнген хүнүң-биле, эргим хоорайывыс Кызыл!

#тыва#тыва_төп#Кызыл#105_чыл#тува

Related Posts

Leave a Reply