0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРАЛЫ!

Бүдүн делегейде бистиң Тывавысты хөөмей-сыгыды-биле алдаржыдып чоруур ТР-ның алдарлыг артизи, ТР-ның улустуң хөөмейжизи, Тыва национал оркестрниң уран чүүл удуртукчузу база Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң өөредилге килдизиниң башкызы – Монгуш Андрей Алдын-ооловичиге Тыва Республиканың Баштыңының “Тыва чоннуң чоргааралы” деп бедик үнелел шаңналды тывысканынга сеткиливис ханызындан изиг байырны чедирип тур бис!

Хүндүлүг Андрей Алдын-оолович, Силерниң тыва чоннуң сагыш-сеткил культуразын сайзырадыр, нептередир деп амыр эвес ажылыңарны Тываның Чазаа үнелеп, бедик шаңналды Силерге тывысканынга өөрүп, чоргаарланып тур бис! Силерге база чоок кижилериңерге кызыгаар чок аас-кежикти, каң дег кадыкшылды, чымыштыг ажыл-ижиңерге ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис!

Курай! Курай! Курай!

Хүндүткел-биле,
Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчыларындан

Related Posts

Leave a Reply