0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Бо хүн «Тыва чоннуң чоргааралы», Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи, Тыва Республиканың алдарлыг артизи Андрей Алдын-оолович Монгуш чырык чер кырынга чаяаттынган хүнүн демдеглеп, делегейниң янзы-бүрү булуңнарындан байыр чедириишкиннерин хүлээп турар.
Ол тыва улустуң чаңчылчаан культуразының эдилекчизи, камгалакчызы, сайзырадыкчызы, нептередикчизи.

Андрей Алдын-оолович «Тыва национал оркестрниң» уран чүүл удурукчузу болурундан аңгыда, Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң (кысказы-биле – Тыва культура төвү) өөредилге килдизинде башкы ажылын чорудуп, Тываның келир үезиниң салгалдарынга хөөмей-сыгыттың чажыттарын өөредип, белен эвес үүлени кылып чоруур. Ооң тыва чаңчылчаан культураның бүгү адырларының сайзыралы дээш сагыш аарып чоруурунуң база бир чижээнге Тыва культура төвүнүң төлевилелдирин бүгү талазы-биле деткип, суртаалдап чорууру. Ол Тыва культура төвүнүң ча адар оюнну сайзырадыр деп төлевилелин ажылдап чорудары-биле чаны адып өөренип, харын-даа бодунуң кызымаа-биле мерген адыгжы деңнелинге чедип, дээди шаңналдарның эдилекчизи болган.

Хүндүлүг Андрей Алдын-оолович, тыва чоннуң сагыш-сеткилин байыдар, хей-аъдын чүглендирер, тыва кижини «чараш» чүүлдерге ынак болдурар, бодунуң төрээн культуразынга чоргааралын база ынакшылын оттурар деп амыр эвес ажыл-агыйга сеткилиңерден бердинип, бистерни деткип, быжыг туруштуг ажылдап чорууруңарны демдеглеп, төрүттүнген хүнүңер-биле изиг байырны чедирдивис! Ал-бодуңарга, өг-бүлеңерге, чоок кижилериңерге аас-кежикти, амыр-тайбыңны күзеп, ак орукту йөрээр-дир бис!

Улуг хүндүткел-биле, Тыва культура төвүнүң ажылдакчылары

#тыва_топ#тува_в_лицах#андрей_монгуш#день_рождения#байыр_чедириишкини

Related Posts

Leave a Reply