0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

#СпасибоВрачамЗаТоджу

Хүндүлүг чонувус!

Силер-биле улуг өөрүшкүнү улежип, халаптыг аарыгны тиилеп алыры-биле куженниишкиннерни дүн-хүн чок чорудуп турар эмчилеривиске четтиргенивисти илередир-дир бис!
Тожу кожуунда чурттап чоруур чангыс чер-чурттугларывыстыӊ кадыкшыл байдалынга хамаарышкан эки медээлерни дыӊнаары дээрге-ле эмчилеривистиӊ буяны болгаш кызымак ажылыныӊ түӊнелдери-дир. Эмчилеривистиӊ боттарынга база каӊ дег кадык болурун күзевишаан, тыва чонувус ам-даа улам мандыыр болзун деп йөрээдивис!

Хүндүткел-биле, Тыва культура төвүнүӊ удуртукчузу Игорь Кошкендей.

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры

Related Posts

Leave a Reply