0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

САКТЫЫШКЫН АРЫННАРЫНДАН

2017 чылда Тыва Республикада чарлаттынган аныяктарның бот-идепкейиниң чылынга болгаш Тыва дыл хүнүнге тураскааткан республика чергелиг «ТЫНЫМ БОЛГАН ТЫВА ДЫЛЫМ» деп аныяк чогаалчылар мѳѳрейиниң тергиини деп үнелелди чаалап алган аныяк шүлүкчү Эрес Колдуң шүлүү.

БИСТИҢ ТӨРЭЭН ДЫЛЫВЫСТА…

Кудай-дээрде куюм эткен дуруяаны,
Курбустудан сымыранган сылдыстарны,
Хенче чашта сайын санаар хемим ырын
Хелемечи хереглевейн дыңнап өстүм.

Айже холун сунуп алгаш, хөңнүн сөглээн
Ажык шөлде чаңгыс дыттың хомудалы,
Мөңге Деңгер мөргүлүнүң ыржым үнү
Мөңге шагда тывалаан дег, дыңнаңар даан!

Дыңнаңар даан, тыва чонум, дыңнаңар даан!
Дылывыстың арыг бурун домак-тоолун
Бойдус болгаш кижи туржук, ыржым безин
Боданмышаан, ыыт чок ыдып турганзыг аа!

…Чүү-даа чүве эде бээрге, үймей бээрге,
Чүрээм-биле ылавылап дыңнаарымга,
Билбезивис хары, өске дылда эвес,
Бистиң төрээн дылывыста болур чоржук.

Чүге дизе, төрүттүнер бетинде-ле,
Чүрек адаа – борбактаашка бодараа-ла,
Тыва ие тыныжының аянындан
Тыва дылды танып алган үрен-дир мен.

Түрлүг-сүрлүг, сыныш билбес аймактарның –
Түрк уктуг көшкүн, малчын өгбелерниң
Төрээн дылы төөгүвүсте, оран-чуртта,
Төдү чүүлде сиңген болгаш, ындыг боор оң.

Ынчангаш-ла ындыг Бедик, ындыг Ыдык,
Ынак тыва дылывысты мөңгежидип,
Ыржымдан-даа, шимээнден-даа ону ожаап,
Ырларымга сөзүн ыяк сиилбип чор мен.

Автору Эрес Кол.

#архив #тыватөп #Тыва #тыва_дыл #аныяк_шүлүкчүлер

Related Posts

Leave a Reply