0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

СЫРТЫК

Орун кырынга чыдар узун сыртык – өг-бүлениң ыдык эди болур. Сыртык арны үрегдевес, ынчанмас дээр. Чүге?
Чүге дээрге ол сыртык иштинге бичии дөрбелчин хапчыгаштарда уругларының хинин шыгжап чоруур боор. Кавайлыг чорда, кавайның эңмээнге азып алыр, а улгадып өзе бергеннериниң хинин сыртык иштинге шыгжаар. Оон аңгыда уругларының бичиилеп калган хевин база шыгжаар. Сыртык арнын кончуг чараш кылдыр каастаар. Уругларының арны чараш боор дээр. Кыдат тана, чинчилер, дадаазыннар, чирбештер, шурулар дээш-ле баар. Оларның артыын боошкунга ораагаш, сыртык иштинге суп каар.

Алган дөзү: Валентина Бегзиевна Монгуш “Ак баштыгларның алдын үүжези” Бирги ном. Кызыл-2021.

Related Posts

Leave a Reply